Press

Dagens Næringsliv, 13.10.2018. En folkelig kriseplan.

Podkast Viten + Snakkis. 06.07.2018. Har du ein beredskapsplan heime hos deg sjølv?

Nynorsk Pressekontor, 18.06.18. Kva gjer du når straumen blir borte?

Aftenposten chronicle, 18.06.2018. Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?

Helg & Kvardag nr.2 -2015: “Forskar på straumbrot i Lærdal”.

E24.no (29.05.2014):
http://e24.no/makro-og-politikk/samfunnet-har-behov-for-en-bred-satsing-paa-forskning-knyttet-til-risiko-og-samfunnssikkerhet/23015694

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s